"بسمه تعالی"

مهم نیست چقدر امکانات در اختیار دارید!

اگر ندانید چگونه از آنها استفاده کنید، هیچ گاه کافی نخواهد بود.

در عصر حاضر که تغییرات و پیشرفت تکنولوژی در تمامی عرصه ها بطور لحظه ای صورت می پذیرد، تلاش ما همواره بر این اصل استوار بوده که خدمتی نو و ارزنده به عرصه ی صنعت ارائه دهیم تا در این میدان، گوی سبقت را از رقبای بیگانه باز ستانیم.

شرکت اسپادان با تلفیقی از دانش، اراده و مهارت در ارتباط با میزان کیفیت سطح بهره وری، زمان و هزینه در پروژه های ملی مجری و متعهد است.

یقینا پیش شرط دستیابی به این هدف متعالی نیازمند برخورداری از منابع انسانی مجرب و متعهد و مساعدت مشاوران، مدیران و کارفرمایان در این راستا خواهد بود.

بدینوسیله از کلیه عوامل کارمند و کارفرما در جهت پیشبرد این مهم درخواست همکاری داریم؛ به این امید که نفوذ و تاثیر این عملکرد، نقش بسزایی در جهت دستیابی به موفقیت و ارتقا به جایگاهی باشد که برای تمام ایران عزیز افتخار آفرین گردد.

به امید پیروزی- مسعود میرصادق

"یا حق"

 

 

JoomShaper